דיווחים אנונימיים

בעמוד זה ניתן למלא דיווח אנונימי הקשור בהפרות הקוד האתי של החברה, עבירות משפטיות, עבירות משמעת וכו'.

הודעות שיכתבו בעמוד זה ישלחו למחלקה הרלוונטית בחברת קומדע.

 

 

אנא אשר שקראת והבנת את תקנות הפרטיות שלנו.