דיווחים אנונימיים

בעמוד זה ניתן למלא דיווח אנונימי הקשור בהפרות הקוד האתי של החברה, עבירות משפטיות, עבירות משמעת וכו'.

הודעות שיכתבו בעמוד זה ישלחו למחלקה הרלוונטית בחברת קומדע.