Comda Knowledge

מי אנחנו

Comda Knowledge שייכת לקבוצת קומדע, המובילה למעלה מ- 30 שנים את תחום אבטחת המידע והתקשורת. Comda Knowledge מציעה מגוון קורסים בנושאי אבטחת מידע, המועברים על ידי צוות מרצים מקצועי, מנוסה ובעל ידע עדכני העוסק בתחומי אבטחת מידע במסגרת עבודתו היומיומית. בקורסים מושם דגש על העדכונים והחידושים האחרונים בתחום וכן על מגוון יישומים פרקטיים.

בימינו אלה, תחום אבטחת המידע הינו תחום בעל חשיבות עליונה שלא ניתן לההמעיט בחשיבותו עבור כל ארגון. המטרה של כל ארגון, מעבר לפיתוח הארגוני, הינה הגנה על המידע הקיים במערכות הממוחשבות מפני כל הסיכונים העלולים לאיים עליו, על עובדיו ועל לקוחותיו וספקיו. כל מחשב ושרת או רכיב תקשורת חשוף לסיכונים העלולים להוביל לנזקים רבים עבור הארגון. בכדי להגן על המידע נעשה שימוש בשיטות אבטחת מידע שונות הכוללות יצירת הגנות, ביצוע בדיקות ויישום נהלים.

תוכנית הקורסים הינה מקיפה ומגוונת וכוללת את הנושאים הבאים:

הצפנת מידע
ביומטריה
החתימה הדיגיטלית בישראל
הגנה על משאבי המחשוב בארגון
ניהול זהויות בארגון
אבטחת מידע ברשתות תקשורת
הגנה ואבטחה בסלולר
Public Key Infrastructure
הזדהות חזקה בשיטת ה OTP

חשיבות אבטחת המידע בארגון

חיסיון המידע – המידע יהיה נגיש רק למי שמורשה לקבלו.
זמינות מירבית – מערכות המחשב יהיו זמינות באופן מירבי למורשים, ובכלל זה התוכנות השונות המותקנות בה, גישה למאגרי מידע שונים ולרשת האינטרנט.
שלמות המידע – הגנה מפני שינוי המידע הקיים במערכת על ידי גורמים שאינם מורשים לכך.

מגוון הקורסים מיועדים למנהלים בכל הדרגים, אנשי תשתיות ומחשוב, אנשי פיתוח ועובדים המעוניינים להרחיב ידע באבטחת מידע.

לפרטים ומידע נוסף: training@comda.co.il
טלפון: 03-6485255
פקס: 03-6474206