Comda BioAccess

מערכות ניהול >> ניהול גישה ביומטרית

פתרון ארגוני שלם לביצוע גישה ביומטרית.

מערכת לזיהוי ביומטרי של משתמשים – פיתוח ייחודי של קומדע לזיהוי פשוט ונוח

• זיהוי משתמשים מרחוק
• זיהוי משתמשים דרך רשת האינטרנט
• זיהוי משתמשים דרך עמדות ציבוריות / קיוסק
• זיהוי משתמשים דרך עמדות Thin Client

מערכת Comda BioAccess מורכבת משני רכיבים עיקריים. רכיב היושב בשרת מרכזי – BioAccess server ורכי ב ייעודי לעמדת קצה – BioAccess Client. כמו כן, נדרש התקן לקריאת טביעת אצבע, המותקן על תחנת המשתמש.
המערכת מאפשרת לארגון לבצע רישום וניהול המידע הביומטרי של המשתמשים על שרת מרכזי אחד בארגון, ובכך לחסוך בעליות ובזמן פריסת הפתרון. על מנת לאפשר התקנה מרוחקת באופן המהיר ביותר של רכיב עמדת הקצה, קומדע פיתחה רכיב ActiveX י יעודי. בנוסף, ניתן לבצע התקנה תוך שימוש ב- MSI, להתקנה דרך רשת האינטרנט.

המערכת כוללת אפשרות לביצוע רישום של משתמשים באופן עצמאי, על ידי ממשק פשוט ונוח:

רישום המשתמש מתחיל במסך כניסה, בו יש להזין את Index המשתמש, היכול להיות שם משתמש, מספר מזהה, או קוד משתמש. לאחר סריקת בסיס הנתונים, ובמקרה בו זוהה המשתמש אך אין ברשומה שלו מידע ביומטרי, נפתח מסך רישום ידידותי. ניתן לאפשר למשתמש לבצע רישום עצמי של טביעת האצבע דרך מסך זה, או לאפשר רישום רק למפעיל המערכת / קב"ט וכד'. תהליך הרישום הינו מהיר, וכולל ווידוא מובנה של איכות תמונת הרישום, ומנגנונים לשליטה מרוחקת (אוטומטית) על הגדרות הקורא הביומטרי לצורך יצירת התמונה האופטימלית. המידע הביומטרי המופק מתמונת הרישום (Minutiae Template) נשמר ברשומת המשתמש. ניתן לרשות מספר אצבעות שונות של המשתמש בכל רשומה, כשברירת המחדל היא אצבע אחת מכל יד. 

תהליך הזיהוי למשתמש רשום, מתחיל גם הוא במסך כניסה. לאחר זיהוי של רשומת המשתמש בבסיס הנתונים בשרת המרכזי, מופיע מסך זיהוי. מופעל תהליך חדש לקבלת תמונה עכשווית של טביעת האצבע, ממנה מופק קוד ביומטרי, קוד זה מושווה מול המידע הביומטרי המקורי מזמן הרישום. אם קיימת התאמה, מבוצעת גישה למערכת.

 

אנא אשר שקראת והבנת את תקנות הפרטיות שלנו.

צור קשר עם המכירות עכשיו

טלפון: 03-6485255

דוא"ל: sales@comda.co.il