FIM

מערכות ניהול >> ניהול כרטיסים חכמים

שיטה להקמה, אחזקה וניהול של זהות משותפת בין מערכות הטרוגניות בארגון הכוללים תקנות פנימיות וחיצוניות.

  • העצמת המשתמשים ע"י מתן שירות עצמי לניהול זהויות
  • ניהול הזהות ע"י אוטומציה של פלטפורמות שונות בארגון
  • שיפור באבטחה ועמידה בתקנות ותאימות
 

אנא אשר שקראת והבנת את תקנות הפרטיות שלנו.

צור קשר עם המכירות עכשיו

טלפון: 03-6485255

דוא"ל: sales@comda.co.il