RSA CMS

מערכת ניהול כרטיסים (CMS (Card Management Systems מבוססת על ארכיטקטורה מבוזרת ומרובת שכבות, אשר מספקת שירות לכל שולחן עבודה באמצעות טכנולוגיות דפדפן Web.  הנתונים נשמרים בבסיס נתוני SQL Server תוך הצפנת הפרטים הרגישים.
מבנה מערכת CMS הינו בתצורת N-Tier מבוסס על פונקציונליות לקוח, שרת Web, שרת יישומים ושרת בסיסי מידע התואמת לפלטפורמה הסטנדרטית של מיקרוסופט.
CMS תומך באפשרויות שונות להתקנת שרת כתלות בדרישות הרשת, האבטחה והרציפות העסקית. ניתן לשדרג שרת קונספט יחיד לסביבה מרובת שרתים עם שלוש שכבות ויתירות מלאה.
כפי שתואר, ניתן לשלב את פונקציות השרת במחשב יחיד, או לפזר אותן על פני כמה שכבות מסיבות של מהירות, שרידות ואבטחה. 

RSA CMSמשתמש ביישומי לקוח מבוססי Web (הפועלים ב-Microsoft Internet Explorer 5.5 ומעלה) כדי לגשת אל התקנים מקומיים (קוראי כרטיסים, מצלמות, מדפסות, קוראים ביומטריים, קוראי חתימות וכדומה) וכדי להעביר את הנתונים באמצעות HTTP (או SSL) אל שרת ה-Web של CMS הפועל על Microsoft IIS.

מדובר בתהליך דו כיווני כאשר שרת ה-Web יוצר קשר עם שרת היישומים אשר מטפל בכתיבת המידע לבסיס הנתונים (Microsoft SQL או Oracle).  אלמנט שרת היישומים מקיים תקשורת גם עם מספר מערכות חיצוניות.  ממשקים מוכנים מאפשרים העברה מאובטחת של המידע אל וממערכות כגון LDAPS, ‏Certificate Authorities, ‏HSMs, ‏Physical Access Systems, מערכות בסיסי נתונים ומערכות רבות נוספות.
בדרך זו CMS מסוגל להעביר במהירות, בזמן אמת וממקום מרכזי אחד את פרטי המשתמש על כל מרכיביו ולנהל מחזור החיים של הכרטיס דרך התשתית הארגונית קיימת.