RSA enVision

מערכת ניהול כרטיסים (CMS (Card Management Systems מבוססת על ארכיטקטורה מבוזרת ומרובת שכבות, אשר מספקת שירות לכל שולחן עבודה באמצעות טכנולוגיות דפדפן Web. הנתונים נשמרים בבסיס נתוני SQL Server תוך הצפנת הפרטים הרגישים.
מבנה מערכת CMS הינו בתצורת N-Tier מבוסס על פונקציונליות לקוח, שרת Web, שרת יישומים ושרת בסיסי מידע התואמת לפלטפורמה הסטנדרטית של מיקרוסופט.
CMS תומך באפשרויות שונות להתקנת שרת כתלות בדרישות הרשת, האבטחה והרציפות העסקית. ניתן לשדרג שרת קונספט יחיד לסביבה מרובת שרתים עם שלוש שכבות ויתירות מלאה.
כפי שתואר, ניתן לשלב את פונקציות השרת במחשב יחיד, או לפזר אותן על פני כמה שכבות מסיבות של מהירות, שרידות ואבטחה.

RSA CMS משתמש ביישומי לקוח מבוססי Web (הפועלים ב-Microsoft Internet Explorer 5.5 ומעלה) כדי לגשת אל התקנים מקומיים (קוראי כרטיסים, מצלמות, מדפסות, קוראים ביומטריים, קוראי חתימות וכדומה) וכדי להעביר את הנתונים באמצעות HTTP (או SSL) אל שרת ה-Web של CMS הפועל על Microsoft IIS.

הצורך לפעול לפתרון מהיר של בעיות אבטחה ולהתמודד עם דרישות תאימות ורגולציות הולך וגדל ככל שרשתות התקשורת בארגון גדלות, ונתונים רבים יותר נאספים.
ולכן, כחלק מהמענה לאתגרי SIM/SOC, פיתחה RSA, חטיבת האבטחה של EMC, פלטפורמה מהפכנית- enVision. מוצר זה מאפשר יכולת ניתוח מעמיקה של נתונים גולמיים מדוחות שונים, להבנת מצב האבטחה, התאימות (compliance), או הסטאטוס האופרטיבי בזמן אמת או בחתך זמן מוגדר.
פתרון RSA envision הוכח כפתרון המספק את יכולת הניתוח, האיסוף והניהול המרשימים ביותר של כל פיסת מידע מכל רכיב המחזיק כתובת IP, בכל גודל של סביבת מחשוב,מבלי לסנן וללא הצורך להתקין תוכנות קצה.

צור קשר עם המכירות עכשיו

טלפון: 03-6485255

דוא"ל: sales@comda.co.il