nCircle

הרשת הארגונית עוברת כל הזמן שינויים ללא הפסקה:

חומרה חדשה נוספת לרשת
משתמשים מתקינים אפליקציות חדשות
שירותי רשת נפתחים ונסגרים
הרשאות על קבצים וספריות משתנות
יצרני תוכנה מספקים תיקונים
אי שם פורץ בא עם כלים ושיטות חדשות
עובד חשוב חושב לעזוב את החברה

הרשת הארגונית הממוצעת חווה אלפי שינויים, חלקם גורמים לרשת להתרחק ממצבה הבטיחותי הרצוי ובכך לגרום להתהוות סיכון אבטחתי חמור. לרוע המזל אי אפשר לעצור את השינויים. הבנת ההשפעה של השינויים הופכת להיות קריטית על פעילות התאמת הארגון לסטנדרטים של אבטחה. אז מה בכל זאת ניתן לעשות?

הרשת הארגונית עוברת כל הזמן שינויים לא הפסקה:

חומרה חדשה נוספת לרשת
משתמשים מתקינים אפליקציות חדשות
שירותי רשת נפתחים ונסגרים
הרשאות על קבצים וספריות משתנות
יצרני תוכנה מספקים תיקונים
אי שם פורץ בא עם כלים ושיטות חדשות
עובד חשוב חושב לעזוב את החברה

הרשת הארגונית הממוצעת חווה אלפי שינויים, חלקם גורמים לרשת להתרחק ממצבה הבטיחותי הרצוי ובכך לגרום להתהוות סיכון אבטחתי חמור. לרוע המזל אי אפשר לעצור את השינויים. הבנת ההשפעה של השינויים הופכת להיות קריטית על פעילות התאמת הארגון לסטנדרטים של אבטחה. אז מה בכל זאת ניתן לעשות?

ע"י מעבר ממצב של אבטחה של צילום מצב (סקרי אבטחת מידע וביצועי חדירה למינהם) למצב של ניתוח מתמשך של השינויים תוך כדי התרחשותם רישומם ותיקון המצבים הדורשים תיקון. תיקון בעיות קטנות תוך כדי התעוררותם היא מהירה וקלה יותר מאשר תיקון בעיה גדולה ומורכבת שמתגלת בסקר שנתי. מערכת nCircle Suite360 נותנת את המענה לנ"ל.

IP360 לניהול הפגיעות
CCM – Configuration Compliance Manager לניהול ורישום הסקרים
Topology Risk Analyzer לניתוח הסיכונים
WebApp360 סורק לאפליקציות Web
CCM File Integrity Monitor לניטור ובשמירה על תאימות לתקן PCI
Certify PCI Scan Service סריקה ע"פ דרישה לתאימות לתקן PCI
Suite360 Intelligent Hub לשליטה ניתוח סיכונים ותאימות ולדיווח

צור קשר עם המכירות עכשיו

טלפון: 03-6485255

דוא"ל: sales@comda.co.il