SG Core

מערכות PKI >> רכיבי הזדהות וחתימה

הטוקן החדשני מבית gemalto –גם קורא כרטיסים חכמים עם בורר HID/CCID ,גם חריץ מיוחד לקריאת כרטיסי זיכרון Micro SDHC,מאפשר הרצת אפליקציות אוטומטית מהטוקן ועוד.

 

אנא אשר שקראת והבנת את תקנות הפרטיות שלנו.

צור קשר עם המכירות עכשיו

טלפון: 03-6485255

דוא"ל: sales@comda.co.il