פתרונות הזדהות

פתרונות

כיום, כל ארגון שמכבד את עצמו דואג לבקר את גישת משתמשיו באמצעי בקרה פיזיים ולוגיים. אמצעי הבקרה הפשוטים ביותר הינם אכיפת השימוש בשם משתמש וסיסמא לצורך גישה לוגית לרשת הארגונית. ואולם, השימוש בשם משתמש וסיסמא אינו אמצעי בטוח מספיק, ומותיר את הארגון פגיע לניסיונות חדירה חבלה, וגניבת מידע.
חברת קומדע מציעה פתרונות רבים שיכולים לאבטח ולהבטיח את שלמות המידע הארגוני באמצעות הטמעת בקרת גישה, תוך שימוש בטכנולוגיות ובתשתית PKI, ביומטרית או משולבת.

הטמעת תשתית PKI לצורך בקרת גישה מאפשרת שימוש בשני אמצעים לזיהוי המשתמשים – Two Factor Authentication:

1.     משהו שיש לך (טוקן כרטיס חכם)
2.     משהו שאתה יודע (סיסמא)

הטמעת תשתית ביומטרית מאפשרת להוסיף אמצעי נוסף לשניים האחרים, משהו שהוא אתה (ביומטרי). המרכיב הביומטרי בהליך הזיהוי מוסיף אלמנט שאינו ניתן לזיוף/חיקוי. בניגוד לכרטיס חכם או לסיסמא, המרכיב הביומטרי הינו ייחודי ואינו ניתן להעברה למשתמש אחר. על פי רוב, מדובר בתבנית טביעת אצבע או קרנית העין.
שימוש הטמעת טכנולוגית MOC – Match On Card מאפשרת שמירה של התבנית הביומטרית בתוך מנגנון הכרטיס החכם ובכך משלבת את השיטה הביומטרית עם PKI.

לקומדע ניסיון רב שנים בהטמעת פתרונות אלו בקרב לקוחות רבים בישראל, בין אם מדובר בהטמעת מוצרי מדף ובין אם מדובר בפיתוח והתאמת דרישות הלקוח לאפיון ושילוב מערכות בארגון.